24 jul 2011

Wat wwf verzwijgt...greenwashing.


Schandalig maar waar, 1 van de grootste natuurorganisaties is schuldig aan greenwashing. In de winkel vind je verschillende producten terug die voorzien zijn van hun WWF eco-label, terwijl de producten helemaal niet eco blijken te zijn. Voorbeelden vind je terug in het interview met Wilfried Huisman, die de documentaire Het pact met de panda heeft gemaakt. Uitgezonderd voor natuur-bewuste consumenten, lijkt dit nog geen grootschalig probleem... maar het gaat veel verder dan dit: